Automatické Obchodné Systémy

Čo sú auto­ma­tické obchodné sys­témy (AOS)?

Automatické obchodné systémy predstavujú v tradingu odvetvie samo o sebe. AOS na trhu obcho­duje za obchodníka podľa vopred sta­no­ve­ných pra­vi­diel. Všetky kroky sú napro­gra­mo­vané a obchodný sys­tém sám zadáva objed­návky pre vstup do pozíce ako aj výstup z pozície. Automatické obchodné systémy používajú inštitúcie, ale aj individuálni investori. Bežne dostupný je napríklad programovací jazyk pre platformu Metatrader4. V skratke sa dá sumarizovať, že AOS vyhľadáva vstupný sig­nál na základe zada­ných para­me­trov podľa preferencie obchodníka (fundament, technika, matematika a pod.) a celý proces vybaví v mene obchodníka. Viac detajlov nájdete na stránke prečo aos bratislava forex obchodovanie.

Automatické obchodné systémy | Aké poznáme?

Automatické obchodné systémy možno stavať na mnohých funkciách. Všeobecne by sme mohli kategorizovať AOS systémy do nasledovných skupín:

 • Scalpovacie (obchodujú v pár bodoch/pipoch)
 • Swingové (obchodujú swingy alebo korekcie, krátkodobé aj dlhodobé obchody)
 • Technické (obchodujú na základe zadanej funkcie, technického levelu, či pohybu vybraného  indikátora)
 • Fundamentálne (obchodujú pred alebo počas vyhlásenia dôležitých fundamentov)
 • Martingale (obchodujú tzv. martingale postupnosť, kde každá ďalšia pozícia je 1,5 x väčšia ako predošlá)
 • Matematické (algoritmus je nastavený podľa vlastných preferencií, prípadne kombinácie preferencií obchodníka)

Automatické obchodné systémy ešte možno deliť aj na ďalšie typy – napríklad arbitrážne AOS. Arbitráž je však na hranici legálnosti, kde obchodník vyhľadáva výhodnejšiu cenu na kúpu či predaj v rozdieloch medzi dátami rôznych brokerov. Forex broker samozrejme proti takémuto konaniu varuje a v prípade odhalenia aj koná.

Scalpovacie AOS

Jedná sa o automatický obchodný systém, ktorý obchoduje rádovo len niekoľko pipov. „Niekoľko“ môže podľa spreadu zmanenať naozaj aj 1-2 pipy. Ak je spread daného forex brokera napr. 0.1-0.8 pipu na páre EURUSD, môže kludne cieliť aj na uzatvorenie obchodu po 1 pipe. Otvorením a uzatvorením mnohých obchodov tak dochádza k nekonečnému boju medzi brokerom, ktorý žije s poplatkov a obchodníkom, ktorý sa snaží nestať jeho obeťou. Scalpovací Automatický obchodný systém mu pritom pomáha plniť túto úlohu.

Swingové AOS

Swingové forex obchodovanie spočíva vo využívaní pohybov nahor a nadol v menej alebo viac pravidelných intervaloch a zároveň v jednostrannom kanály s rozpätím napríklad 200 pipov (môže byť aj viac aj menej). Všetko záleží na šírke cenového kanála a zároveň od time frame, ktorý obchodník využíva. Automatické obchodné systémy tohto druhu potom stavajú svoju stratégiu s ohľadom na pravideľný návrat späť k hranici kanála, tj. supportu alebo rezistencie.

Technické AOS

Technicky založené automatické obchodné systémy stavajú svoju obchodnú stratégiu na technických indikátoroch, pivotných úrovniach, supportoch, rezistenciách, volatilite, leveloch prekúpenosti/prepredanosti a pod.. Často sa jedná o kombináciu faktorov. Najjednoduchšie technické AOS sú postavené na určitom bode, ktorý je určený vybraným indikátorom, napr. MACD alebo RSI. AOS dáva pokyn na vstup a výstup z pozície, prípadne len jeden príkaz ak sa jedná o poloautomatitckú stratégiu.

Fundamentálne AOS

Pri fundamentálne zostrojených AOS sa potom jedná o reakciu AOS v závislosti na fundamente, jeho sile či výsledku. Fundament = správa z trhu, politiky, cetrálneho bankového riadenia a podobne. Fundalentálne založený automatický obchodný systém môže tiež slúžiť na to, že je počas vyhlásenia daného fundamentu mimo trhu napríklad hodinu pred a hodinu po vyhlásení, prípadne obchodovať „len“ počas vyhásenia danej správy. V praxi by to mohlo vyzerať nasledovne:

 • nezamestnanosť USA vyšla viac ako predpoklad 4,5% = AOS bude predávať FX pár USDJPY
 • nezamestnanosť USA vyšla menej ako predpoklad 4,5% = AOS bude nakupovať FX pár USDJPY

Takéto nastavenia sa používajú sólo v AOS ako podmienka pre zobchodovanie určitého finančného inštrumentu ale aj ako súčasť iného robotického systému. Napríklad, komplexný systém AOS Bratislava ® Premium v3 má mimo iných funkcií aj možnosť obchodovať počas správ, prípadne sa im vyhnúť.

Martingale AOS

Automatický obchodný systém využívajúci násobenie Martingale môže byť jeden z najvýnosnejších, ale zároveň jeden z najrizikovejších obchodných prístupov. Jedná sa o otváranie ďalšej pozície v určitom cenovom rozpätí, ktorá je 1,5 x vyššia ako predošlá (poznámka: môže sa použiť aj iný pomer násobenia) a zároveň sa čaká na obrat. Dalo by sa povedať, že ak trh swinguje, je táto stratégia vysoko úspešná, ale ak postupnosť zachytí dlhší jednostranný pohyb, systém je odsúdený na zlyhanie a často vedie k úplnej strate. Čistý martingale AOS nie je schopný dlhodobej a pravideľnej ziskovosti.

Matematické AOS

Algoritmus alebo matematický AOS kombinuje v sebe presne navolený vstup a výstup z pozície. Kalkuluje pritom s X parametrami, ktoré si obchodník vyberie ako napríklad:

 • moment vstupu – nákupu/predaja,
 • moment otvorenia ďalšej obchodnej pozície,
 • veľkosť obchodnej pozície a ďalšej pozície v poradí,
 • podmienka na otvorenie ďalšej pozície,
 • podmienka pre uzatvorenie prvej pozície alebo celého setu pozícii,
 • podmienka otvorenia hedge pozície, ak je tak stratégia postavená,
 • dodatočné potvrdenia vyššie uvedených bodov 1 a viac indikátormi či fundamentálnym výsledkom,
 • a mnohé ďalšie.

Matematický algoritmus je jednou z najefektívnejších foriem vyjadrenia akejkoľvek úspešnej obchodnej stratégie. Takmer každá funkcia obchodnej stratégie, ktorú si obchodník vyžiada sa dá vyjadriť a realizovať výpočtom, t.j. aplikáciou do algoritmu obchodného systému. Týmto typom obchodnej stratégie je aj AOS Bratislava ® vo verziách Premium | LITE | MINI s prepracovaným vzdelávacím systémom seminárov a slovenskou podporou.

Dôležité: Na trhu vždy môžu nastať nepredvídateľné a nemys­li­teľné situácie, na ktoré je treba rea­go­vat. V prí­pade zásad­ných zmien na trhoch posky­tu­jeme bez­platný update programu. Taktiež pravideľne zverejňujeme naše preferované nastavenia pre AOS Bratislava Forex obchodovanie, minimálne však raz za týždeň na našom Twitter účte – sledujte nás. Sledujte novinky a aktuality aj prostredníctvom Facebooku .

Pozrite si krátke video vysvetľujúce čo je automatický obchodný systém

Pozrite si ďaľšie videá na viacerých menových pároch na našom YouTube kanály TU.
Viac informácií | BLOG

automatické obchodné systémy - aos bratislava forex obchodovanie

Garancia vrátenia peňazí

Otestujte si AOS Bratislava PREMIUM už dnes a využite 40-dňovú garanciu vrátenia peňazí!

Nezáväzne vyskúšať

Sledujte náš YouTube kanál