Automatický obchodný systém (AOS)

Automatizovaný systém – software, označovaný aj ako forex robot alebo expertný poradca (expert advisor) obcho­duje samostatne podľa vopred pevne sta­no­ve­ných pra­vi­diel. Všetky kroky sú napro­gra­mo­vané a obchodný sys­tém sám zadáva objed­návky pre vstup do pozíce ako aj výstup z pozície.

Aussie
Hovorový výraz pre menový pár AUD/USD.

Býčí trh (Bull Market)
Obdobie rastu cien.

Bod (Pip)
Bod je najmenší možný prírastok hodnoty meny. Zvyčajne štvrtá číslica za desatinou čiarkou.

Broker
Finančná inštitúcia prostredníctvom ktorej si obchodník otvorí obchodný účet a pristupuje na trh. Broker poskytuje obchodníkovi dostupné prostredie, obchodovanie na maržu a na páku. Viac o finančných inštitúciach sa dočítate tu. Porovnanie brokerov nájdete v našej analýze tu.

Cenový trend (Price Trend)
Pohyb meny určitým smerom, napríklad býčí (bull) alebo medvedí (bear) trend. Obchodník sa vďaka trendu snaží maximalizovať svoje zisky.

Cable (kábel)
Hovorový výraz pre menový pár GBP/USD.

Denné obchodovanie (Day Trading)
Otvorené pozície, ktoré obchodník uzavrie ešte počas obchodného dňa, na konci obchodného dňa teda nemá otvorené žiadne pozície.

Dlhá pozícia (Long Position)
Ak je obchodník v dlhej pozícii znamená to, že otvoril pozíciu na kúpu meny (BUY), u ktorej dúfa v rast (nízko kúpiť, vysoko predať).

Fed
Fed je skratka pre Federal Reserve centrálny bankový systém USA – plní úlohu centrálnej banky. Tento úrad vydáva oznámenia týkajúce sa menovej politiky USA, čo môže mať významný vplyv na Forexový trh.

Forex
Forex, tiež FX, vznikol spojením slov Foreign Exchange. Je to trh s menami alebo devízový trh, kedy jednu menu obchodník nakupuje a druhú predáva.

Forex robot
AOS určený pre obchodovanie na devízovom trhu.

aos bratislava forex pojmy

Fundamentálna analýza (Fundamental Analysis)
Tento typ analýzy cien sa zameriava predovšetkým na makroekonomické údaje, ktoré majú vplyv na kurz meny.

Istenie proti strate (Hedging)
Je istenie proti kolísaniu menového kurzu tým, že obchodník otvorí viac pozícií súčasne, kde pozície vzájomne minimalizujú risk medzi sebou.

Kiwi
Hovorový výraz pre menový pár NZD/USD.

Krátka pozícia (Short Position)
Ak je obchodník v krátkej pozícii znamená to, že predpokladá pokles hodnoty meny (vysoko nakúpiť, nízko predať).

Krížový kurz (Cross Rate)
Je obchodovanie menového páru, z ktorého ani jedna mena nie je USD.

Kurz (Rate)
V jednoduchosti cena jednej meny je vyjadrená pomocou druhej meny. Indikatívna trhová cena, ktorá v kontexte Forexu znamená výmenný kurz kótovacej meny, platný v danú chvíľu. Kurz sa uvádza vždy pre menový pár, napríklad EUR/USD, USD/JPY alebo AUD/NZD. Prvá mena v páre je základná mena, zatiaľ čo druhá je menou kótovacou.

Limit Entry
Príkaz, ktorý sa používa ak je cieľom nakúpiť pod momentálnou cenou alebo predať nad momentálnou cenou. Obchodník zadá príkaz a keď trh klesne alebo vystúpi k príkazu, čakajúci príkaz na nákup alebo predaj sa automaticky uskutoční.

Loonie
Hovorový výraz pre menový pár USD/CAD.

Lot
Je základná obchodná jednotka. Štandardný lot je tvorený zo 100 000 jednotiek základnej meny, mini lot tvorí 10 000 jednotiek a mikro lot 1 000 jednotiek.

Margin
Minimálny vklad, ktorý musí mať obchodník pre danú transakciu na účte. Obchodovanie forexu na margin zvyšuje kúpnu silu obchodníka, súčasne ale tiež zvyšuje straty.

Medvedí trh (Bear Market)
Obdobie poklesu cien.

Menový pár (Currency Pair)
Dvojica mien sa nazýva menový pár, ak jednou z obchodovaných mien je USD, inak sa používa výraz krížový kurz. Pri obchode vždy platí, že jednu menu nakupujete a druhú súčasne predávate.

Money management
Súbor pravidiel obchodného systému, určený obchodníkom, alebo automatickým obchodným systémom, ktorý určuje pomer rizika a potencionálnej maximálnej straty obchodníka. Money management využíva príkazy ako stop loss alebo take profit k minimalizácii potencionálnej straty a maximalizácii potencionálneho zisku.

Nákupná cena (Ask Price, Buy Price)
Cena, za ktorú obchodník nakupuje základnú menu a predáva vedľajšiu menu (ukazuje cenu ponuky, t.j. najlepšiu cenu, za ktorú môžete kontrakt nakúpiť).

Páka (Leverage)
Finančná páka umožní obchodníkovi s menším kapitálom obchodovať väčšie objemy. Tento nástroj umožní zvýšiť potenciálny zisk, súčasne ale aj zvyšuje riziko straty z obchodu.

Predajná cena (Bid Price, Sell Price)
Cena, za ktorú obchodníci predávajú základnú menu a nakupujú vedľajšiu menu (ukazuje cenu dopytu). Je to teda najlepšia cena, za ktorú môžete konrakt predať.

Price GAP
Medzera medzi cenami v grafe, ktorá nastane, keď na cene akcie alebo kurzu meny nastane výrazný pohyb hore alebo dole bez toho, aby sa medzi cenami realizovali akékoľvek obchody. Cenové gapy – medzery môžu byť spôsobené napríklad priveľkým nákupným alebo predajným tlakom, výrazne lepšími alebo horšími dátami týkajúce sa danej akcie, prípadne ekonomiky krajiny a jej meny, ďalej výraznou zmenou pohľadu analytikov alebo kreditných agentúr.

Realizácia zisku (Take Profit)
Obchodný pokyn, ktorý automaticky uzavrie pozíciu na určitej cene podľa požadovanej výšky zisku, ktorú nastavil obchodník.

Rizikový kapitál (Risk Capital)
Obchodník by mal investovať sumu, na ktorej nie je existenčne závislý a ktorej potenciálnu stratu si môže dovoliť.

Spread
Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

Stop Loss
Obchodný príkaz stop loss automaticky uzavrie pozíciu pokiaľ sa ceny vydajú proti otvorenej pozícii obchodníka, a tak vás ochráni pred vyššou stratou.

SWAP
Rollover je tiež nazývaný Swap. Jedná sa o úrok za držanie pozície cez noc. Každá svetová mena má úrokovú sadzbu, ktorá je k nej pripojená. Vzhľadom k tomu, že trh forex obchoduje v pároch, každý obchod zahŕňa nielen dve rôzne meny, ale aj dve rôzne úrokové sadzby. Ak je úroková sadzba na mene, ktorú ste kúpili, vyššia, než úroková sadzba na mene, ktorú ste predali, potom budete zarábať rollover (pozitívny roll). Ak je úroková sadzba na mene, ktorú si kúpili, nižšia, ako úroková sadzba na mene, ktorú ste predali, potom budete platiť rollover (negatívny roll). Rollover môže pridať významné dodatočné náklady alebo zisk podľa povahy vášho obchodu.

Swissy
Hovorový výraz pre menový pár USD/CHF.

Technická analýza (Technical Analysis)
Technická analýza sa predovšetkým zameriava na analýzu grafov, pri tomto type analýzy sa predpokladá, že budúci pohyb meny môže byť do istej miery predvídateľný z historických pohybov ceny.

Vedľajšie mena (Counter Currency)
Vedľajšie mena je v menovom páre vždy uvádzaná ako druhá. Napríklad v páre EUR/USD je vedľajšiou menou USD.

Základná mena (Base Currency)
Základná mena je prvá mena uvádzaná v menovom páre. V páre EUR/USD je základnou menou EUR. Základná mena vždy udáva menu obchodu, zisk alebo strata sa vypočíta v druhej mene.

Viac informácii čítajte TU

Pomohli Vám tieto Forex pojmy?

Ak ste nenašli, čo ste hľadali v odporúčame články v našom BLOGu