Prečo potrebujem VPS Forex hosting?

Virtuálny privátny server je externý super-výkonný a stabilný počítač, na ktorom možno spustiť niekoľko obchodných platforiem naraz. Dôležitejšie je však to, že automatický obchodný systém ako je AOS Bratislava Premium potrebuje byť bez prerušenia online celé dni, týždne, či mesiace. Ako obchodníci sa chceme sústrediť na obchodovanie, nie na zaisťovanie technológie, jej funkčnosti a pripojenia k internetu. Zároveň, nie každý obchodník má k dispozícii tak výkonný počítač, aby vedel byť zapnutý a online bez prerušenia po dlhšiu dobu.

 

Forex VPS – bezstarostné obchodovanie

Použitím VPS Forex hostingu sa vyhnete sa nasledovným problémom:

 • sťa­ho­vanie a kon­fi­gu­rácia obchodnej platformy Metatrader
 • zby­točne spus­tený počí­tač 24h/denne
 • zby­točná nadmerná spotreba elektrickej energie
 • často nespo­ľah­livé inter­ne­tové pripojenie
 • nové počí­ta­čové konfigurácie
 • správne nasta­venia aktu­a­li­zacií počítača
 • pro­blém s Anti-Virus, Firewall a Spy­ware software

 

Ako Forex VPS funguje?

Ikonu vzdialenej plochy, ktorú pre Vás nakonfigurujeme spustíte s akýmkoľvek operačným systémom, napr. Windows, iOS, Android. Po zadaní uživateľského mena a hesla sa zobrazí pracovná plocha podobná tej Vašej, na ktorej bude už pred-inštalovaná obchodná platforma Metatrader 4.

VPS ser­very, ktoré posky­tu­jeme sú určené k pou­ží­vaniu obchod­ných plat­fo­riem Metatrader4. Roz­diel mezi našimi FOREX VPS a kon­ku­renciou je v tom, že naše VPS sú pri­pra­vené k obcho­do­vaniu s obchod­nými sys­témami, ktoré gene­rujú množ­stvo prí­kazov a spôso­bujú väčšiu záťaž pro­ce­sorov a sys­té­movej pamäti. 

vps forex hosting

Náhľad pracovnej plochy VPS

Detailná špe­ci­fi­kácia VPS:

 • pre­din­šta­lo­vaná platforma Meta­tra­der (max. 5 x MT4)
 • min. 1 GB priestoru
 • neo­bmedzený prenos dát
 • ope­račný sys­tém: Win­dows Ser­ver 2008 (x64)
 • plná konek­ti­vita 64 Mbps (prichádzajúce a odchádzajúce dáta) 24/7/365
 • umiestnenie v Data­cen­tre v SR, DE alebo ČR.
 • sku­točný NONSTOP technický ser­vis a expertný dohľad
 • NONSTOP zákaz­nícka podpora

 

Ďaľší dôvod prečo profi VPS FOREX Hosting

Ponúkame VPS servery s operačným systémom Windows 2008 Enterprise x64, na ktoré má obchodník prístup z ktoréhokoľvek miesta na zemi 24 hodín, 7 dní v týždni. Náš poskytovateľ VPS bol už niekoľkokrát medzinárodne ocenený za kvalitu, bezpečnosť a spolahlivosť. Cieľom poskytovateľa VPS forex hosting-u je neustále poskytovať obchodníkom to najspolahlivejšie prostredie pre použitie automatického obchodného systému. Poskytovateľ VPS hostingu vie, že obchodník sa nechce starať o sieťové pripojenie, aktualizáciu operačného systému, či pripojenia ale na svoj trading. Každé VPS zahŕňa neobmedzený administratívny prístup cez RDP (Remote desktop ikonu), ktorý umožní obchodníkovi kompletnú kontrolu nad inštalovaním obchodného systému a samotné obchodovanie na trhu.

Vyskúšajte naše profesionálne servery, ktoré sú k dispozícii kedykoľvek a odkialkoľvek! Alebo vyskúšajte na testovanie naše VPS MINI – virtual forex trading už od 15,-Eur/mesiac.

 

Ako správne na VPS forex server v tomto videu:

Páčil sa Vám tento článok?

Podporte nás na FacebookuGoogle+ alebo Twitteri a získajte okamžitú 5% ZĽAVU z ceny všetkých našich služieb a produktov.
Zároveň dávame do pozornosti možnosť testovať prvých 30 dní s AOS Bratislava Premium úplne ZDARMA!

Venujte tiež pozornosť Upozorneniam na riziká.
vps forex - aos bratislava - automatic obchodny system